Returns การคืนสินค้า

Spread the love

 

  • หากท่านได้รับสินค้าชำรุดเสียหาย(อันเนื่องจากการส่งสินค้า) หรือสินค้าผิดรายการ กรุณาแจ้งเราอย่างเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 3-5 วันทำการและส่งคืนสินค้ากลับคืนเราภายในเวลา 7-14 วันทำการ โปรดส่งสินค้ากลับในสภาพที่ไม่มีร่องรอยจากการเปิด/แกะใช้ หากเราไม่ได้รับสินค้ากลับคืนจากท่านภายในเวลา 14 วัน เราขอสงวนสิทธิ์งดการส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่าน
  • เราจะรับเปลี่ยนสินค้ารายการตรงกับออเดอร์ของท่านและ สินค้าที่ยังไม่ได้เปิดหีบห่อใดๆ ไม่มีร่องรอยชำรุดจากการแกะใช้ใดๆ เพื่อมาตรฐานความสะอาดและอนามัยของสินค้าของเรา

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-2150657 , LINE: supatra_dsc