ยาสมุนไพรดร. โสภณ

 

ผู้ก่อตั้ง(ผู้ผลิต) คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ เริงสำราญ.. ดร.โสภณ เริงสำราญ จบปริญญาเอกทางด้านเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา Ph.D., University of Texas, Austin , USA. อดีตเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารสิ่งพิมพ์อื่นๆทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับในวงการเคมีอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ …จากความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ท่านได้สั่งสมในการวิจัยทางด้านสมุนไพรไทยมากว่า 40 ปี ประกอบกับการทดลองค้นคว้าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท่านจึงมอบองค์ความรู้และถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั้งทางด้านวิชาการ การสอนหนังสือ การเขียนสิ่งพิมพ์ และผลิตยาสมุนไพรที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติ (สมุนไพร) …ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ที่ท่านได้มอบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรให้ผู้สนใจในศาสตร์แพทย์ทางเลือกแล้ว ยาสมุนไพรดร.โสภณ

ปัจจุบัน งานวิจัยที่สั่งสมมานานได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยา (อย.) และได้รับกระแสตอบรับจากผู้รับยาสมุนไพรอย่างยาวนานต่อเนื่อง จากปณิธานอันแน่วแน่ที่ว่า “ยาสมุนไพร ดร.โสภณ จะเป็นยาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ผู้ที่รับยาไม่ว่าเพศ วัย อายุ ฐานะและเชื้อชาติใดๆ  จะสามารถมาซื้อยาได้อย่างเท่าเทียมกัน” ยาสมุนไพร ดร.โสภณจึงพร้อมไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด ปลอดภัย มีประสิทธิผลและราคาย่อมเยาว์

.

  เข้าสู่เวปไซด์ Drsophon.com