การแลกเปลี่ยน คืนสินค้า

การแลกเปลี่ยน คืนสินค้า

หากท่านได้รับสินค้า DSC ที่ชำรุดเสียหาย(อันเนื่องจากการส่งสินค้า) หรือสินค้า DSC ผิดรายการ กรุณาแจ้งเราอย่างเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 3-5 วันทำการและส่งคืนสินค้ากลับคืนเราภายในเวลา 7-14 วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับพัสดุสินค้า)

.

 

 

หมายเหตุ
* โปรดส่งสินค้ากลับในสภาพที่ไม่มีร่องรอยจากการเปิด/แกะใช้  เรารับคืนเฉพาะสินค้าDSC ที่ยังไม่ได้เปิดหีบห่อใดๆ ไม่มีร่องรอยชำรุดจากการแกะใช้ใดๆ เพื่อมาตรฐานความสะอาดและอนามัยของสินค้า DSC ของเรา
* หากเราไม่ได้รับสินค้ากลับคืนจากท่านภายในเวลา 14 วัน เราขอสงวนสิทธิ์งดการส่งสินค้าDSC ครั้งใหม่ไปให้ท่าน
* เราจะรับเปลี่ยนสินค้าDSC รายการตรงกับออเดอร์ของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-2150657 , LINE: supatra_dsc